Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3-4/2014

Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 3-4/2014

Laboratorium badania łożysk

Laboratorium badania łożysk, unikatowe w skali świata, zostało otwarte w 8 stycznia 2014 r. w warszawskim Instytucie Lotnictwa. Będą w nim testowane łożyska używane do budowy samolotów, lokomotyw i innych dużych maszyn.

Dodano: 26.03.2014

Otwarcie nowoczesnego laboratorium

W opolskim oddziale Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu otwarto specjalistyczne laboratorium. Placówka, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt wart 4,5 mln zł, będzie m.in. badać materiały budowlane, nawierzchnie drogowe, wody czy ...

Dodano: 26.03.2014

Fluorescencyjny mikroskop

Nowoczesny mikroskop fluorescencyjny Lightsheet.Z1, jedyny taki mikroskop w Polsce, znajduje się w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK).

Dodano: 26.03.2014

Superczułe markery do badania ważnych enzymów

Nowatorską metodę badania enzymów rozkładających białka opracował zespól dr. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej.

Dodano: 26.03.2014

Meble i sprzęt laboratoryjny – nowe a używane

Współczesne laboratoria znacznie różnią się od tych budowanych jeszcze 2-3 dekady temu. Nowe technologie, informatyzacja, skomplikowane projekty badawcze sprawiły, iż obiekty te mają zupełnie inne potrzeby.

Dodano: 26.03.2014

Bioinsektycydy – przyjazne dla środowiska środki ochrony roślin

Na ogół przez pestycydy rozumie się środki chemiczne o szerokim spektrum działania biobójczego, zapewniające efektywne zwalczanie organizmów przynoszących poważne straty w gospodarce.

Dodano: 26.03.2014

Chemioterapia raka piersi – efekty uwarunkowane genetycznie

Efekty chemioterapii raka piersi mogą zależeć od modyfikacji w genach białek uczestniczących w biotransformacji i transporcie leków, a także w genach związanych z naprawą DNA oraz apoptozą.

Dodano: 26.03.2014

Analiza termiczna a regeneracja zużytych mas formierskich

Zagospodarowanie zużytych mas formierskich i rdzeniowych wytwarzanych w przemyśle odlewniczym jest aktualnie coraz większym problemem, głownie ze względów ekologicznych.

Dodano: 26.03.2014

Powierzchniowa modyfikacja nośnika krzemionkowego

Modyfikacja powierzchni nośnika krzemionkowego wybranymi grupami funkcyjnymi pozwala na zwiększenie możliwości wiązania dodatkowych cząsteczek, a tym samym umożliwia wzrost potencjału aplikacyjnego takich materiałów

Dodano: 26.03.2014

Wykorzystywanie spektrometrii ICP-MS w badaniach materiałowych

W pracy przedstawiono kilka przykładów zastosowania spektrometrii ICP-MS w badaniach materiałowych: w farmacji, medycynie, materiałach o wysokiej czystości, paliwie jądrowym, przemyśle przewodnikowym i półprzewodnikowym, materiałach wybuchowych, j...

Dodano: 26.03.2014

Szybkie testy diagnostyczne na polu walki

Detekcja i identyfikacja skażeń wywołanych przez czynniki biologiczne, chemiczne i radiologiczne w warunkach polowych jest zadaniem o wyjątkowym znaczeniu

Dodano: 26.03.2014

Kongres Reologiczny 2013 w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej, Instytut Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej oraz firma RHL zorganizowali w dniach 13-15 października 2013 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej „Kongres Reologiczny 2013”...

Dodano: 13.10.2013

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO 2013 r.

W dniach 07-10 października 2013 r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się XXV ekspozycja Targów Ochrony Środowiska POLEKO, której patronował Minister Ochrony Środowiska. W ramach POLEKO podobnie, jak w ubiegłych lata...

Dodano: 07.10.2013

IX Warsztaty z Praktycznej Chromatografii Jonowej

Kolejne IX już Warsztaty z Praktycznej Chromatografii Jonowej odbyły się w siedzibie firmy Metrohm Polska w Warszawie w dniach 17-18 września 2013r. Tradycyjnie ich organizatorami byli: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Wydział ...

Dodano: 17.09.2013

48. Zjazd PTBioch

W dniach 2-5 września 2013 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu odbył się 48. Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Tematyka Zjazdu obejmowała zagadnienia od sekwencji kwasów nukleinowych do medycyny molekularnej. Zjazd, tr...

Dodano: 02.09.2013

9th International Symposium on Chromatography of Natural Products

9th International Symposium on Chromatography of Natural Products to międzynarodowa konferencja, której organizatorem jest Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lubelski Park Nauko...

Data rozpoczęcia: 26.05.2014
Data zakończenia: 29.05.2014
Miejsce: Lublin, Polska

Targi Biotechnologii i Biznesu, BIOFORUM 2014

Misją BioForum jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju firm innowacyjnych, w tym przemysłu biotechnologicznego Europy Środkowo-Wschodniej. Rozwój innowacyjnych firm pozwoli na zatrzymanie naszego największego zasobu - utalen...

Data rozpoczęcia: 28.05.2014
Data zakończenia: 29.05.2014
Miejsce: Łódź, Polska

49. Zjazd PTBioch, I Kongres BIO

W dniach 9-12 września 2014 r. zapraszamy na 49. Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w Warszawie, który będzie jednocześnie I Kongresem BIO (Kongres Biochemii, Biologii Komórki, Biofizyki i Bioinformatyki). Współorganiz...

Data rozpoczęcia: 09.09.2014
Data zakończenia: 12.09.2014
Miejsce: Warszawa, Polska

XX Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH

Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH, 10 do 12 września już po raz dwudziesty odbędą się w Targach Kielce. Oprócz rozwiązań i produktów bezpośrednio dedykowanych branży przemysłowej techniki p...

Data rozpoczęcia: 10.09.2014
Data zakończenia: 12.09.2014
Miejsce: Kielce, Polska

56. Zjazd PTChem i SITPChem

13 czerwca w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W trakcie posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego dr hab. prof. AJD Janusz Kapu...

Data rozpoczęcia: 14.09.2014
Data zakończenia: 18.09.2014
Miejsce: Częstochowa, Polska